Zajęcia prowadzą specjaliści Instytutu Edukacji Emocjonalnej, członkowie European Network for Social and Emotional Competence, pedagodzy specjalni, logopedzi, terapeuci. Korzystamy z wieloletnich doświadczeń takich organizacji jak PATHS Education World Wide oraz Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning. Bazujemy na wynikach badań naukowych dotyczących edukacji emocjonalnej prowadzonych na świecie od ponad trzydziestu lat. Jednocześnie każdemu dziecku oferujemy zindywidualizowane i kompleksowe oddziaływania pozwalające jak najlepiej rozwinąć jego potencjał i rozwiązać pojawiające się trudności.

dr Anna Łachowska

dr Anna Łachowska

dr Katarzyna Wanat

dr Katarzyna Wanat

mgr Katarzyna Lisowska

mgr Katarzyna Lisowska

W naszym Zespole znamy się i współpracujemy od ponda dziesięciu lat. Napierw tworzysliśmy projekty naukowo-dydaktyczne w ramach działań Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, następnie w wyniku pogłębionych studiów i zainteresowań założyłyśmy własny – Niezależny Instytut Edukacji Emocjonalnej. Obecnie nasze wieloletnie doświadczenie i wiedzę wykorzystujemy do działań Centrum Edukacji Emocjonalnej. Fakt, że od tylu lat wspólnie pracujemy na rzecz dzieci i młodzieży pozwala nam w sprawny oraz profesjonalny sposób przeprowadzić diagnozę i stworzyć indywidualny plan terapii dla każdego dziecka.

Chcąc dzielić się naszą wiedzą współpracujemy również z placówkami szkolącymi przyszłych psychologów, terapeutów i nauczycieli: z Uniwersytetem SWPS w Warszawie oraz Centrum Usług Dydaktycznych (CUD) w Rzeszowie. Ponadto prowadzimy również działalność społeczną na rzecz rozpowszechniania wiedzy na temat autyzmu w polskim społeczeństwie. Więcej na ten temat można poczytać na stronie WKRĘĆ SIĘ W AUTYZM