boy-529065_1920

Zaburzenia rozwoju

W obszarze zaburzeń rozwoju uwzględniamy poszczególne niepełnosprawności począwszy od zaburzeń słuchu, wzroku, poprzez niepełnosprawność intelektualną oraz zaburzenia ze spektrum autyzmu. Jako pedagodzy specjalni wiemy jak trudnym doświadczeniem jest ograniczenie sprawności dziecka i jakie konsekwencje ono ze sobą niesie. W dobie edukacji włączającej, gdy wszystkie szkoły są otwarte dla uczniów z niepełnosprawnością, rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych nabiera nowego znaczenia. Potrzebne są one do zmagania się z trudami wynikającymi z obiektywnych ograniczeń: z brakiem słuchu, wzroku czy sprawności fizycznej. Kompetencje te stają się jednak bezcenne w sytuacji wymagającej dostosowania się do grupy uczniów pełnosprawnych. Dlatego proponujemy wzbogacenie terapii dziecka z niepełnosprawnością o edukację emocjonalną. Pomoże ona ujawnić pokłady niezwykłego potencjału i siły, które wielu dorosłych niepełnosprawnych prezentuje na co dzień. Zajęcia edukacji emocjonalnej wpisane są również w proces terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Poznanie przejawów własnych emocji, zrozumienie sygnałów emocjonalnych obserwowanych u innych osób, jest kluczem do lepszego radzenia sobie w świecie, który wydaje się być niezmiernie skomplikowany.