fall-651020_1280

Problemy logopedyczne

Opóźniony rozwój mowy i zaburzenia wymowy pojawiają się coraz częściej. Jednocześnie od dzieci wymagamy więcej i już w szóstym roku życia zaczynają one swoją przygodę z nauką szkolną. Fakt, że nie mówią jeszcze poprawnie wszystkich głosek może stać się przyczyną wielu problemów, nie tylko tych związanych z procesem edukacji, ale również tych o charakterze społecznym. To, że nasze dziecko mówi niewyraźnie, inaczej realizuje niektóre głoski, może być dla niego źródłem wielu stresów w grupie rówieśniczej. Jednocześnie terapia logopedyczna jest procesem dość czasochłonnym. Stąd propozycja zajęć łączących pracę nad poprawną artykulacją z rozwojem kompetencji społeczno-emocjonalnych. Takie kompleksowe działania, uwzględniające całościowy rozwój dziecka, dają mu szansę na rozwiązanie problemów logopedycznych i jednocześnie wykorzystanie doświadczanych trudności do rozwoju potrzebnych w życiu dorosłym umiejętności. Problemy mogą stać się zatem szansą na rozwój społeczny i emocjonalny.