person-840784_1920

Terapia logopedyczna

Pracę nad poprawną artykulacją i rozwojem języka łączymy z rozwijaniem kompetencji emocjonalnych. Takie kompleksowe podejście daje najlepsze efekty. Pozwala nie tylko doskonalić wymowę, ale również rozwijać osobowość dziecka.

Wady wymowy czy opóźniony rozwój mowy stwarzają sytuację, gdzie komunikacja jest utrudniona. A to właśnie komunikacja jest podstawą do nawiązywania i tworzenia więzi w grupie rówieśniczej. Kiedy wszyscy pytają po kilka razy i proszą o powtórzenie wypowiedzi, śmieją się, dokuczają możliwe są dwa scenariusze. Odzywać się jak najmniej i wycofywać z kontaktów lub siłą walczyć o swoje miejsce w grupie. Obie strategie przynoszą określone skutki. Proponujemy terapię logopedyczną wykorzystującą najnowsze osiągnięcia nauki oraz zajęcia z edukacji emocjonalnej, które pomogą przetrwać trudny czas i rozwinąć kompetencje społeczno-emocjonalne.

Terapią logopedyczną obejmujemy dzieci z zaburzeniami mowy, afazją, wadą słuchu, dyslalią, niepełnosprawnością intelektualną i opóźnionym rozwojem mowy. Proponujemy kompleksową diagnozę uwzględniającą rozwój poznawczy i społeczno-emocjonalny na bazie której powstaje indywidualny program oddziaływań terapeutycznych.