boys-286179_1920

Edukacja emocjonalna

Zajęcia indywidualne i grupowe, których celem jest rozwijanie kompetencji emocjonalnych to podstawowa propozycja naszego centrum. Uczestnicy poznają techniki regulacji emocji. Uczą się rozpoznawać i nazywać własne doświadczenia emocjonalne oraz przejawy emocji u innych.

Badania prowadzone od ponad 30 lat pokazują, że wiedza tego typu przekłada się na poprawę funkcjonowania. Najważniejsze są jednak umiejętności. Regularny udział w zajęciach i ćwiczenie poznanych technik w sytuacjach codziennego życia przekłada się na efektywność oddziaływań. Aby ułatwić generalizację Rodzice otrzymują pisemne informacje dotyczące omawianych na zajęciach zagadnień. Znajdą w nich szczegółowo opisane techniki regulowania emocji, których nauczyły się dzieci. Dodatkowo dostają Karty wzmocnień wraz z naklejkami, które przyznają dzieciom za każdym razem, gdy wykorzystają poznaną technikę. Trenowanie jest podstawą sukcesu. Jesteśmy otwarci również na współpracę z nauczycielami, wychowawcami i opiekunami naszych małych klientów.