boy-330582_1280

Dysleksja i dysgrafia

Problemy z opanowaniem umiejętności czytania i pisania mogą mieć różne źródła. Jednak za każdym razem wiążą się one z ogromną frustracją. Nie może być inaczej. Kiedy dziecko wkłada tyle wysiłku, żeby nauczyć się czytać a efekty są wciąż znikome, pojawiają się silne emocje. Jak sobie z nimi radzić? Jak się nie poddawać i wciąż próbować przełamywać swe ograniczenia? I na koniec najważniejsze, jak nie stracić wiary we własne możliwości? To podstawowe pytania, które towarzyszą pracy z dziećmi z zaburzeniami o charakterze dyslektycznym. W naszej placówce łączymy wszechstronną terapię pedagogiczną uwzględniającą elementy różnych metod z edukacją emocjonalną. Uważamy, że kompetencje emocjonalne to fundament dla rozwijania poszczególnych umiejętności związanych z opanowaniem czytania i pisania. Potwierdzają to badania pokazujące ścisłą zależność wyników testów szkolnych osiąganych przez uczniów z poziomem ich kompetencji społeczno-emocjonalnych. Proponujemy zatem wszechstronne oddziaływania zmierzające do jak najpełniejszego wykorzystania potencjału dziecka dotkniętego ryzykiem dysleksji bądź samą dysleksją.