Regulamin korzystania z usług Centrum Edukacji Emocjonalnej (CEE)

 Centrum Edukacji Emocjonalnej prowadzone jest przez Fundację Niezależny Instytut Edukacji Emocjonalnej KRS 0000488661 NIP 9452177351 REGON 123021260 w ramach działalności gospodarczej.

 1. Zajęcia są odpłatne zgodnie z aktualnym cennikiem zamieszczonym na stronie CEE.
 2. Zajęcia w CEE realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 19.00 w lokalu usługowym nr 4 w Pasażu Handlowym przy ul. Szafirowej 8.
 3. Zapisy na zajęcia prowadzone są telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 18.00.
 4. Pierwsza wizyta ma charakter konsultacyjny i diagnostyczny. Biorą w niej udział rodzice/opiekunowie wraz z dzieckiem. Na tym spotkaniu specjaliści proponują wstępny program edukacyjno-terapeutyczny, dostosowany do potrzeb dziecka. Zawarte w programie cele i formy pracy akceptują rodzice/opiekunowie dziecka.
 5. Zajęcia indywidualne oraz grupowe ustalane są na konkretne dni i godziny – w przypadku spóźnienia zajęcia nie będą przedłużane.
 6. Prosimy rodziców o wcześniejsze informowanie o nieobecności dziecka - odwołanie zajęć indywidualnych bez ponoszenia dodatkowych kosztów może nastąpić najpóźniej do godziny 20.00 w dniu poprzedzającym zajęcia.
 7. Odwołanie udziału dziecka w zajęciach grupowych do godziny 20.00 w dniu poprzedzającym zajęcia skutkuje obniżeniem kosztu zajęć o 50%. Kwota ta będzie odliczona od kolejnego karnetu.
 8. W przypadku nieprzybycia na zajęcia indywidualne i grupowe bez wcześniejszego uprzedzenia rodzice bądź opiekunowie dziecka ponoszą 100% ich wartości.
 9. Miesięczny abonament na zajęcia indywidualne jest ważny przez 5 tygodni począwszy od pierwszych zajęć. W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka zajęcia mogą być odrobione we wskazanych dodatkowych terminach w okresie ważności abonamentu.
 10. Rodzice lub opiekunowie dziecka przychodzący na zajęcia muszą posiadać ze sobą dowód wpłaty za zajęcia lub koszt zajęć uregulować z terapeutą przed ich rozpoczęciem.
 11. Odwołania zajęć można dokonać telefonicznie lub drogą mailową – numer telefonu i adres mailowy podane są na stronie internetowej CEE w zakładce kontakt. Prosimy o podanie nazwiska dziecka i terapeuty oraz daty i godziny odwoływanych zajęć.
 12. Jeżeli odwołanie zajęć nastąpi z winy terapeuty, wówczas dokonana wpłata zostanie przeniesiona na kolejne zajęcia lub zwrócona w 100%.
 13. Prosimy o przynoszenie na zajęcia obuwia na zmianę.
 14. W trakcie zajęć dziecko pozostaje pod opieką terapeuty prowadzącego zajęcia, natomiast podczas oczekiwania na wejście do sali, przerw w zajęciach oraz po zakończeniu zajęć odpowiedzialność za nie ponoszą rodzice/opiekunowie
 15. Opiekunowie mają prawo do przebywania z dzieckiem na zajęciach terapeutycznych.
 16. Osoba prowadząca zajęcia ma prawo poprosić rodziców/opiekunów o opuszczenie sali lub przeciwnie – o towarzyszenie dziecku podczas zajęć, jeśli podnosi to efektywność oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych.
 17. Centrum zastrzega sobie prawo do zawieszenia współpracy w przypadku częstych nieobecności dziecka na terapii lub nieprzestrzegania przez rodziców zaleceń otrzymanych od terapeutów, gdyż w tych przypadkach nie może ponosić odpowiedzialności za skuteczność terapii.

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości – jesteśmy do Państwa dyspozycji!